Zadania

Optymalne rozwiązanie na początku biznesowej drogi – integracja, wsparcie, promocja i edukacja

Doradztwo i informacja

Każda firma ma określoną specyfikę. Wiemy, że rady i informacje muszą być tematycznie związane z tworzeniem i rozwojem Twojego biznesu.

Szkolenia

Dobre przygotowanie ekonomiczne to podstawa efektywnego zarządzania biznesem. Chcemy, aby Twoja firma rozwijała się razem z Tobą. Kolejny fundament to dobry marketing.

Współpraca z instytucjami biznesowymi

Współpraca z instytucjami otoczenia biznesowego to kluczowy element rozwoju firmy. Nowi partnerzy to nowe doświadczenie i efektywna praca oparta o relacje przedsiębiorcze.

Programy i projekty

Jeżeli chcesz dobrze prowadzić swój biznes, musisz mieć narzędzia, które Ci na to pozwolą. Chcemy, abyś miał dostęp do projektów, które pomogą Ci nabyć nowe umiejętności.

Wynajem powierzchni niezbędnej dla Twojego biznesu

Możliwość spotykania się z klientami, organizowanie warsztatów, wykładów czy konferencji, budowanie profesjonalnego wizerunku. U nas znajdziesz przestrzeń na realizację swoich planów.

Wspieranie i zachęcanie do współpracy lokalnych przedsiębiorców

Aktywni przedsiębiorcy to wzrost konkurencyjności regionu i aktywizacja zawodowa mieszkańców. Podejmowanie dialogu, wymiana wiedzą i dzielenie się doświadczeniem to ważne elementy rozwoju biznesu.

Badania i analiza rynku pracy

Każdy region jest specyficzny i wymagający. Wiemy, że tylko dobre poznanie rynku pracy daje gwarancję sukcesu. Twój biznes i jego oferta musi odpowiadać na potrzeby mieszkańców.