Dyrektor

Krzysztof Solarz

M: 515 851 568

krzysztof.solarz@inkg.pl

Adres

Czadrów 26

58-400 Czadrów

Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra jest otwarty od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.
Godziny otwarcia dostosowujemy do potrzeb przedsiębiorcy.

Projekty

Anna Kielar

T: 75 613 9999

anna.kielar@inkg.pl