PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

ZACHĘCAMY DO UMÓWIENIA WIZYTY W PUNKCIE
T: 75 613 99 99, @: kontakt@inkg.pl

21 maja 2021 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra  uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Punkt mieści się w biurze nr 23, na I piętrze budynku Inkubatora i jest czynny od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. 8:00 – 15:00.

W Punkcie Konsultacyjnym istnieje możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat projektu, skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławu, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Kamienna Góra aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Kamienna Góra.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, montażu instalacji fotowoltaicznych, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym regionie.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

 

Czyste powietrze - Twój wybór!

Punkt konsultacyjny

Zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyty w punkcie konsultacyjnym:

  • T: 75 613 99 99
  • @: kontakt@inkg.pl

Istnieje również możliwość umówienia się z konsultantem w innym miejscu na terenie Gminy Kamienna Góra lub poza wskazanymi godzinami pracy punktu.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu