PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE

ZACHĘCAMY DO UMÓWIENIA WIZYTY W PUNKCIE T: 75 613 99 99, @: kontakt@inkg.pl

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do osób posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnegobudynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Program dotyczy wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:

* demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła;

* zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

* zakup montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

* dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Punkt konsultacyjny

Szczegółowe informacje odnośnie programu w tym progi dochodowe kwalifikujące do poziomu dofinansowania znajdziecie Państwo na stronach:

Gmina Kamienna Góra: LINK

Gmina Lubawka: LINK

W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Kamienna Góra.

Nabór wniosków w Gminie Kamienna Góra trwa od 15.03.2023r. do 14.04.2023r. Wnioski należy składać we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Gminy.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Czadrowie uzyskacie Państwo szczegółowe informacje na temat Programu oraz pomoc w uzupełnieniu wniosku. Zachęcamy do wcześniejszego umawiania konsultacji telefonicznie: 75 613 99 99. Konsultacje są bezpłatne.

Zapraszamy do korzystania z punktu !